Ga naar de inhoud

Disclaimer

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Cloud Networks B.V. (“Cloud Networks”) u, met betrekking tot de website www.clnw.nl (”de website”), op het volgende:

  • De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Cloud Networks. Daarom is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cloud Networks. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
  • De op deze website getoonde informatie wordt door Cloud Networks met constante zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  • De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Cloud Networks behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  • Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Cloud Networks, welke geen eigendom zijn van Cloud Networks, maar zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Cloud Networks. Hoewel Cloud Networks uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Cloud Networks worden onderhouden wordt afgewezen.

 

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Cloud Networks en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Cloud Networks, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

 

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op uw computer. In een cookie staan gegevens over uw bezoek op een website, bijvoorbeeld een gebruikersnaam en wachtwoord, maar ook welke pagina’s u hebt bezocht. Een cookie is niet schadelijk voor bestanden die op uw computer staan.

Cookies op de Cloud Networks website

De website van Cloud Networks gebruikt één soort cookie, de zogenaamde analyse cookies van Google Analytics. Deze cookies verzamelen informatie over welke pagina het meest bezocht wordt, waar de bezoekers vandaan komen of waar foutmeldingen komen.

De cookies van Google Analytics op de website van Cloud Networks geven inzicht over de wijze waarop de website functioneert en hoe deze verbeterd kan worden. Deze cookies dragen dan ook direct bij aan het gebruikersgemak van onze bezoekers.

Wat doe ik als ik geen cookie(s) wil?

Wanneer u geen cookies wilt, kunt u dit uitzetten. Dit kan via de instellingen van uw browser, waar u dit doet verschilt per browsers (bijvoorbeeld Google Chrome, Internet Explorer of Mozilla FireFox). Meestal vindt u dit terug in het menu ‘instellingen’.